Z paměti literární Olomouce : sborník memoárů, statí a příležitostných textů.

ed. Kolář, Bohumír
1. vyd. Vlastivědná společnost muzejní, 2004. 2 sv. (276, 446 s.)