Z paměti literární Olomouce : sborník memoárů, statí a příležitostných textů. 2.

ed. Kolář, Bohumír
1. vyd. Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci, 2006. 446 s.