Z novších výtvarných dejín Slovenska : súbor štúdií a materiálov.

1. vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962. 550 s.