Z novšej ruskej poézie.

Jesenský, Janko
Tranoscius, 1947. 157 - 3 s.
Edice: Sobrané spisy / Jesenský, Janko ; Sv. 20