Z notýskův Pavla Čamrdy. Díl 1.

Herrmann, Ignát
3., prohl. a pooprav. vyd. F. Topič, 1923. 261 s.
Edice: Sebrané spisy Ignáta Herrmanna ; díl 22