Z naší slavné minulosti.

Palacký, František
1948.