Z našej romantiky : výber z diela.

Kleinschnitzová, Flora
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1958. 435 s.
Edice: Postavy a problémy ; zv. 5