Z mých styků se Slezany.

Adámek, Karel
nákl. vl, 1912. 84 s.