Z mých styků s dr. Aloisem Pravosl. Trojanem v letech 1879 až 1893.

Adámek, Karel
K. Adámek, 1910. 98, 6 s.