Z mých pamětí : z let 1878 - 1918. Sv. 1, Drobné črty.

Penížek, Josef
Pražská akciová tiskárna, 1922. 192 s.