Z mosta doprosta.

Bartovic, Gustav
1. vyd. Denisa Benkovská, 2009. 146 s.