Z môjho života.

Šrobár, Vavro
1. vyd. Fr. Borový, 1946. 545 s.