Z mistrova odkazu.

Žemla, Josef
Jan Svátek, 1924. 197 s.