Z minulých věků : dějepisné povídky, Na Libici.

Leger, Karel
Dědictví Komenského, 1922. 62, 1 s.
Edice: Spisy Dědictví Komenského ; č. 218