Z minulých věků. II, Pohledy do kultury novověku až do doby přítomné.

Dorazil, Otakar
Společnost Československého Červeného kříže, 1947. 318 s.