Z minulosti naší Prahy : Kapitoly z místopisu, zřízení a života měst.

Vojtíšek, Václav
A.B. Černý, 1919. 235 s., 2 l