Z minulosti mého rodného kraje.

Holobrádek, Pavel
Muzejní a vlastivědný kroužek Osvětové besedy, 1968. 46 s.
Edice: Malovaný kraj ; sv. 2