Z minulosti Českých Budějovic : Příručka k vlastivědě o Č. Budějovicích : Pro školy i lid.

Ambrož, Václav
nákl. vl, 1921. 85 s.