Z minulosti a prítomnosti Turca. [Zv.] 2.

Kubovčík, Jozef
1. vyd. Osveta, 1974. 238 s.