Z mého života : (z časných let, prožitých v Libochovicích).

Purkyně, Jan Evangelista; ed. Strejček, Ferdinand
Topičova edice, 1937. 67 s.
Edice: Sbírka souvislé četby školní ; 93