Z mého života. III, Od vstupu Kaizlova do Národní strany svobodomyslné až do jeho smrti.

Kaizl, Josef
Jos. R. Vilímek, 1914. 2 sv. (938 s.; xvi, s. 940-1229)