Z mého života : vzpomínky z let 1876-1877, 1884-1896.

Habrman, Gustav
A. Svěcený, 1914. 289 s.