Z mého života.

Čech, František Ringo; il. Jiránek, Vladimír
Leprez, . 262 s.