Z mého okovu.

Deml, Jakub
[II. vyd.]. [Pavla Kytlicová], 1927. 84 [1] s., 1 list