Z mého notesu. 1. [díl.

Skružný, Josef
J.R. Vilímek, . 213 s.
Edice: Sebrané spisy / Venoušek Dolejš