Z mého kraje : Soucit i vzdor.

Sova, Antonín
1. společ. vyd. v Čs. spis. Československý spisovatel, 1962. 257, [6] s.
Edice: Sova, Antonín: Vybrané spisy