Z martyrologie umění : povídky a črty ze života umělců.

Arbes, Jakub
Nákladem kněhkupectví Jaroslava Pospíšila, 1892. 286 s.