Z malířova zápisníku : Vzpomínkové črty na malíře, sochaře a literáty.

Lasák, Oldřich
Prvé vydání. R. Promberger, 1946. 140-[II] s.