Z lyriky Petra Křičky.

Křička, Petr
Klub moderních nakl. Kmen, 1929. 19 s.