Z literární pozůstalosti.

Boudník, Vladimír; ed. Merhaut, Vladislav
1. vyd. Pražská imaginace, 1993. 102 s.