Z lesnatých končin : Tři povídky z prázdnin.

Benýšek, Ladislav
Dr. Fr. Bačkovský, 1902. 110 s.
Edice: Sbírka spisů pro mládež vynik. čes. spis ; LIII