Z legend zemědělsko-lesnického archivnictví a agrární historiografie.

Janoušek, Emanuel; ed. Pšeničková, Jana; ed. Roháčová, Olga; ed. Šouša, Jiří
Vyd. 1. Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, 2008. 372 s.