Z kulturních dějin lidstva : obrazy společenského života : středověk.

Šárecká-Radoňová, Maryša
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1931. 485, [7] s.