Z kulturních dějin lidstva : obrazy společenského života. [Díl 3], Renaissance a barok.

Šárecká-Radoňová, Maryša
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933. 614, [viii] s.