Z kulturních dějin lidstva : obrazy společenského života. [Díl] 2, Středověk.

Šárecká-Radoňová, Maryša
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A. Svěcený, 1931. 485 s.