Z kulturních dějin lidstva : obrazy společenského života. [Díl] 1, Starověk.

Šárecká-Radoňová, Maryša
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství A. Svěcený, 1931. 511, [VI] s.