Z kroniky celého světa : Dějiny Španělska a Portugalska.

Hrnčíř, František
Fr. Hrnčíř, 1909. 156 s.
Edice: Knižnice Dětského máje ; X