Z kralické tvrze. Sv. 15.

Muzejní spolek, 1988. 108 s.