Z kralické tvrze. [Sv.] 11.

Muzejní spolek, 1984. 64 s.