Z kralické tvrze. 12.

Muzejní spolek, 1985. 64 s.