Z kraje i podhoří : vlastivědná čítanka pro školu i dům.

Sál, František Ladislav
Nákladem Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923. 236 s.