Z kraje Horymírova : besedy se starým kronikářem o historii Lochovic, Libomyšle, Neumětel, Lhotky a okolí.

Sládek, František
[vl. nákl.], 1999. 97 s., 16 s. obr. příl. (některé barev.)