Z korespondence učitelky Anny Kovaříkové s panem inspektorem Jánem Zigmundíkem, Brno-Pezinok.

Kovaříková, Anna; Zigmundík, Ján
nákladem vlastním, 1929. 189, [I] s.