Z knihy knih dětem.

Kučera, František; il. Brunner, Antonín
Vyd. 1. Nakladatelství Henclovy tiskárny, 1942. [26] s.