Z jiných světů : lidové rozpravy hvězdářské.

Nákl. tiskového výboru čs soc.-dem. strany dělnické, 1906. 40 s.