Z jednoho hnízda.

Javořická, Vlasta; il. Toman, Vlastimil
Lípa, 1991. 117 s.