Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého : poselství slova vtělené do obrazu.

Měřinská, Jitka; il. Zrzavý, Jan
Vyd. 2., rozš. J. Měřinská, 2008. 119 s.