Z ikonografie středního Posázaví.

Heřman, Jan; ed. Nusek, Jindřich
Vyd. 1. Český svaz ochránců přírody Vlašim, 2009. 143 s.