Z hor jsme : sborník vydaný u příležitosti zbudování pamětní busty na rodném domě dra Karla Kramáře.

Sdružení studentstva ve Vysokém nad Jizerou, 1927. 78 s., [12] s. obr. příl