Z hlubin pravěku : [populárně naučná četba doplňující paleontologické učivo učebnic všeobec. vzdělávacích škol].

Augusta, Josef; il. Burian, Zdeněk
5. vyd., (v SPN 4. vyd.). Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 141s., [5] l. obr. příl
Edice: Knižnice všeobecného vzdělání mládeže